Home Home

ניר כהן, לשם, בן-ארצי ושות' הינו משרד ליטיגציה מוביל המטפל בתיקים מורכבים, רחבי היקף ובעלי פרופיל ציבורי גבוה, המדורג מזה שנים על ידי חברות הדירוג BdiCode ו-D&B בקבוצת הדירוג הגבוהה ביותר בתחום הליטיגציה המסחרית ובתחום התובענות הייצוגיות, וכן מדורג על ידי חברת BdiCode כאחד משני משרדי הבוטיק המובילים בישראל בכל התחומים, מתוך 300 משרדים מדורגים.

תחומי התמחות

ניר כהן, לשם, בן-ארצי ושות' מטפל בתיקי ליטיגציה מסחרית מורכבים, עקרוניים וגדולים, בסכומים המגיעים למאות מיליוני ולעיתים מיליארדי ש"ח, בעיקר בפני בתי המשפט המחוזיים ובית המשפט העליון.