תחומי התמחות תחומי התמחות

תחומי התמחות

ניר כהן, לשם, בן-ארצי ושות’ מטפל בתיקי ליטיגציה מסחרית מורכבים, עקרוניים וגדולים

ניר כהן, לשם, בן-ארצי ושות' מטפל בתיקי ליטיגציה מסחרית מורכבים, עקרוניים וגדולים, בסכומים המגיעים למאות מיליוני ולעיתים מיליארדי ש"ח, בעיקר בפני בתי המשפט המחוזיים ובית המשפט העליון, תוך התמקדות בתחומים הבאים:

תובענות ייצוגיות

למשרד התמחות ייחודית בתחום התובענות הייצוגיות, והיה אחד המשרדים הראשונים בישראל שהתמחה בייצוג נתבעים בתחום זה. המשרד מייצג נתבעים במגוון הנושאים שבהם מוגשות בקשות לאישור תובענות ייצוגיות בישראל, כגון חברות וניירות ערך, בנקאות, תחרות, צרכנות, ועוד. המשרד אף נטל חלק בהליכי החקיקה של חוק תובענות ייצוגיות, תשס"ו-2006.

תביעות נגזרות

המשרד מייצג דירקטורים ונושאי משרה בחברות, יועצים חיצוניים לחברות וכיו"ב בבקשות לגילוי מסמכים לפני הגשת תביעה נגזרת וכן בבקשות לאישור תביעה נגזרת המוגשות נגדם. כמו כן מייצג המשרד גורמים כאמור בפני ועדות בלתי תלויות המוקמות על ידי חברות במטרה לדון בשאלה האם יש בסיס להגשת תביעה כנגדם. המשרד גם מייצג חברות בהליכים של בקשות לאישור תביעה נגזרת בשמן או שמוגשות נגדן בקשות לגילוי מסמכים לפני הגשת תביעה נגזרת.

תביעות נוספות בתחום דיני החברות וניירות הערך

בנוסף לתובענות ייצוגיות ותביעות נגזרות בתחום דיני החברות ודיני ניירות הערך, המשרד מטפל בסכסוכי שליטה, תביעות קיפוח לפי חוק החברות, תביעות אחריות מקצועית כנגד דירקטורים, נושאי משרה, יועצים חיצוניים וכיו"ב, הליכים מול רשויות שוק ההון ועוד.

בנקאות

המשרד מייצג מוסדות בנקאיים ונושאי משרה במוסדות בנקאיים בתיקים מורכבים, לרבות בתובענות ייצוגיות ונגזרות, בתביעות גדולות מצד לקוחות עסקיים ובסכסוכים מול מוסדות פיננסיים אחרים.

תחרות

המשרד מטפל בהליכים המוגשים לערכאות שיפוטיות הכוללים סוגיות עקרוניות בתחום דיני התחרות, בעיקר במסגרת בקשות לאישור תובענות ייצוגיות.

ליטיגציה מורכבת בתחומים נוספים

המשרד מטפל בסכסוכים עסקיים מורכבים בהליכים מסוגים שונים, הליכים המעוררים סוגיות עקרוניות בתחום המשפט המינהלי (לרבות עתירות עקרוניות לבג"ץ) ותיקי צווארון לבן עקרוניים בתחום ניירות הערך ושוק ההון.